Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audyt i ład korporacyjny w przedsiębiorstwie Spec. (Rachunkowość i finanse)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB3NP001/esp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1049) Transport services, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Audyt i ład korporacyjny w przedsiębiorstwie Spec. (Rachunkowość i finanse)
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

Lektura monograficzna

Skrócony opis:

Analiza pojęcia audytu i ładu korporacyjnego. Rodzaje audytów w przedsiębiorstwie.Ład korporacyjny jako sposób na zrównoważony wzrost firmy oraz zestaw zasad, praktyk i procesów, którymi zarządza się firmą i kontroluje jej działania.

Pełny opis:

Istotą kursu jest przedstawienie:

-istoty przedsiębiorstwa, jego misji, zadań, modeli;

-pojęcia audytu oraz ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie i prezentacji relacji miedzy podejmowanymi działaniami;

-korporacji w ujęciu prawnym na tle innych form spółek;

-korporacji w ujęciu ekonomicznym;

-modeli ładu korporacyjnego-system monistyczny obowiązujący np .w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii oraz system dualistyczny wprowadzony w 1870 r w Niemczech obowiązujący także w Polsce, system monistyczny w Polsce na przykładzie spółki europejskiej;

-rynku kapitałowego w Polsce;

-klasyfikacji akcji;

-organów spółki akcyjnej;

-wewnętrznej struktury rady nadzorczej,komitetów rady,biegłego rewidenta;

zasad dobrych praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach jako elementu ładu

Literatura:

Dobija D, Koładkiewicz I , "Ład korporacyjny"-Ład korporacyjny Oficyna Wolters Kluwer business Warszawa 2011;

Jeżak J, "Ład korporacyjny.Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju"Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2010;

Zalega K,"Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową,Szkoła Główna Handlowa 2003;

Sobczak K,"Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw"Difin 2002

Efekty uczenia się:

Znajomość metod działania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem stosowania ładu korporacyjnego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie eseju na temat ładu korporacyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa oraz opracowanie na zajęciach pisemnej pracy własnej.

Praktyki zawodowe:

Możliwość praktycznego analizowania zagadnień podejmowanych na zajęciach w spółkach akcyjnych różnych branż.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Maliszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Maliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kociołek
Prowadzący grup: Tomasz Kociołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kociołek
Prowadzący grup: Tomasz Kociołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)