Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Financial Accounting SPEC: Financial analyst

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM3SE04FA-Z19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced Financial Accounting SPEC: Financial analyst
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowy

Tryb prowadzenia:

w sali

Założenia (opisowo):

The main objective of the lecture is to introduce students to more advanced problems of Financial Accounting of Enterprises, Corporations

Pełny opis:

1.Fixed (Non-current) Assets

a) Accounting for the Acquisition of Fixed Assets

b/ Valuation of Assets at Fair Value –

c/ Depreciation and Amortization and Impairment of FA

d) Tax depreciation vs economical depreciation;

e) Sales and liquidation of used fixed assets

Standards : IAS 16, IAS 23, IAS 38,

2. Inventory (Stocks) and its recording

a) Cost on inventory

b) Methods of inventory’s valuation

c) Cost of goods sold and its accounting

d)Impairment loses and allowances on inventories in IAS 2 “Inventory”

3. Receivables:

a) problems connected with area of receivables in the company;

b) valuation and allowances on receivables – bed debt allowances/provisions;

c) sales of problematic receivables ;

d) Taxes (CIT /VAT) problems connected with receivables (bad debts);

e) factoring;

4. Equity and activity financing :

a) Bank credits and its accounting

b) Owners Equity/ Capitals and its accounting;

5. Financial and operational leasing in financial accounting –IFRS 16 Leases

6. Accounting of Investments transactions

a)short-term financial investments its valuation and presentation in financial statement in accordance to IFRS regulations;

b) long -term financial investments its valuation and presentation in financial statement in accordance to IFRS regulations;

7. Problem of Unearned revenues/Deferred Charges

a) legal regulations about unearned revenues and deferred charges

b) recording of Unearned revenues/Deferred Charges’ transactions

c) presentation in financial statement.

8. Impairment of assets in financial accounting (IAS 36)

9. Provisions and impairment of assets in financial accounting

a) financial regulations about provisions and contingent assets

b) calculation of provisions

c) recording of provisions’ transactions.

Efekty uczenia się:

Graduate has advanced knowledge in the area of economic sciences, in particular finance and its place in the system of sciences, including the modern approach to creating finance - business relations and setting goals (building relationships, expert teams and results).

Student has advanced knowledge of the contemporary theories of finance sciences, including application of these theories to build business strategies

Student has advanced knowledge about the methods of establishing and running a business and methods of its financing as well as the use of advanced methods of improving efficiency, including effective financing of an innovative organization.

Metody i kryteria oceniania:

Activity during the classes - 20 %

Final Exam - 80 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)