Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

German I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB1SE-SJO-N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: German I
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy: Management 1 sem. ENG
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Założenia (opisowo):

Acquiring communication skills –level A1, based on authentic data. Developing general vocabulary and elements of specific language vocabulary. Developing reception and production skills related to particular topics covered

Skrócony opis:

The student knows and understands, to an advanced extent,the basic economic, sociological and organizational determinants of phenomena related to art and architecture, including in historical terms, as well as selected specific issues in the sectors of history.

Pełny opis:

Course content:-question tags(wie, wo, woher,was, wer)-questions relating to well-being and possible answers-basic verbs-regular verb conjugation-irregular verb conjugation: haben /sein-numbers-time description(hours, days of the week, parts of the day) + question tag: wann-countries and languages-hobby and leisure-groceries, shopping, dialogues in the store-family(members, age, profession, activities)-basic professions-basic nouns and their articles-basic adjectives-marital status

Literatura:

1. Starten wir! -Kursbuch A1, Starten wir -Arbeitsbuch A12.CD with audio recordings3.Grammatik aktiv A1 -B1, Cornelsen

Metody i kryteria oceniania:

According to the scale –grading students (point scale)rosetta stone (50%) mini tests (25%) final test (25%)obligatory condition: minimum 70% attendance required

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Stanisławska, Agata Stec-Więcławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Stec-Więcławek
Prowadzący grup: Małgorzata Stanisławska, Agata Stec-Więcławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Stec-Więcławek
Prowadzący grup: Agata Stec-Więcławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)