Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sp.ZZL - Procesy i narzędzia zarządzania- spec: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Sp-MNB3SP07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sp.ZZL - Procesy i narzędzia zarządzania- spec: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu nauk o zarzadzaniu, poznanie przez nich głównych problemów dotyczących wybranej specjalności na kierunku zarządzanie, oraz wykazanie się podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami koniecznymi do uczestniczenia w seminarium dyplomowym.


Celem zajęć jest:

- uporządkowanie wiedzy na temat zzl oraz znaczenia zzl w zarządzaniu firmą i jej rozwoju

- nabycie umiejętności wyróżniania, analizowania i oceny funkcjonalności procesów zzl

- zrozumienie znaczenia wzbogacania kapitału ludzkiego i budowania kapitału społecznego w organizacjach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu nauk o zarzadzaniu, poznanie przez nich głównych problemów dotyczących wybranej specjalności na kierunku zarządzanie, oraz wykazanie się podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami koniecznymi do uczestniczenia w seminarium dyplomowym.


Celem zajęć jest:

- uporządkowanie wiedzy na temat zzl oraz znaczenia zzl w zarządzaniu firmą i jej rozwoju

- nabycie umiejętności wyróżniania, analizowania i oceny funkcjonalności procesów zzl

- zrozumienie znaczenia wzbogacania kapitału ludzkiego i budowania kapitału społecznego w organizacjach.

Literatura:

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2010

Król H., Ludwiczyłski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2012

Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, opracowanie zbiorowe, Warszawa 2011.

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2010.

Armstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2010.

Smid Wacław, Leksykon zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa 2015.

Blanchard K., Ridge G., Jak zwyciężać w pracy. Przywództwo wyższego stopnia w praktyce, PWN, Warszawa 2010

Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008

Materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

- Samodzielna praca analityczna - 50%

- Aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach - 10%

- Egzamin - 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kaczkowska-Serafińska
Prowadzący grup: Magdalena Kaczkowska-Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)