Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii [ECB1NP14EC-Z17] Semestr zimowy 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy ekonomii [ECB1NP14EC-Z17]
Zajęcia: Semestr zimowy 2017/2018 [2017Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Prowadzący: Agata Wancio
Literatura:

 Bogusław Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, 1998 - podręcznik podstawowy

 Rober Frank, Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

 John Sloman, Podstawy ekonomii, PWE, 2001

 Mankiw N. Gregory, Mark P. Taylor, Mikroekonomia, PWE, 2009.

Zakres tematów:

1. Co to jest ekonomia?

Przedmiot zainteresowania ekonomii

Zasoby (czynniki produkcji) i ich ograniczoność

Krzywa możliwości produkcyjnych i koszt alternatywny

Mikroekonomia i makroekonomia

Ekonomia jako nauka

Ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna

Narzędzia ekonomii, modele ekonomiczne, teorie ekonomiczne

2. Rynek, popyt, podaż, elastyczność podaży i popytu

Równowaga rynkowa

Krzywe popytu i podaży

Przesunięcia krzywych popytu i podaży

Nadwyżka konsumenta i producenta

Regulacja cen i jej konsekwencje dla podaży i popytu

Obciążenie podatkowe i jej konsekwencje dla podaży i popytu

Elastyczność cenowa popytu

Elastyczność dochodowa popytu

Elastyczność cenowa podaży

3. Wybory konsumentów, teoria produkcji i kosztów

Użyteczność, krańcowa gotowość do zapłaty

Linia ograniczenia budżetowego

Nadwyżka konsumenta a interwencje rządu

Funkcja produkcji

Maksymalizacja zysku

Nadwyżka producenta a interwencje rządu

Zbędna (bezpowrotna) strata społeczna

Rodzaje kosztów, ich graficzna reprezentacja i sposób kalkulacji

Koszty w krótkim i długim okresie

Optimum społeczne (wyznaczanie optymalnego poziomu produkcji)

4. Formy rynku - konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, monopol, oligopol

Charakterystyka różnych form rynku

Bariery wejścia i wyjścia

Wybór wielkości produkcji

Sposób ustalania cen

Utarg krańcowy

Różnicowanie cen

Dylemat więźnia

Korzyści z funkcjonowania rynku konkurencji doskonałej

Społeczne konsekwencje monopolu

5. Dochód narodowy, wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny

Produkt Krajowy Brutto i sposoby jego obliczania

Produkt narodowy brutto i sposób jego obliczania

Ceny rynkowe i ceny stałe

Szara strefa

Wzrost gospodarczy, sposób szacowania tempa i dynamiki

PKB nominalne i realne

Koniunktura, cykl koniunkturalny, fazy cyklu

6. Rynek pracy, inflacja, polityka pieniężna

Siła robocza, aktywność zawodowa

Płaca równowagi, płaca minimalna

Bezrobocie, jego przyczyny, rodzaje i pomiar

Ograniczanie bezrobocia

Teoria płac efektywnościowych

Pojęcie inflacji, jej rodzaje i skutki, miary inflacji

Hiperinflacja, stagflacja

Krzywa Philipsa

Złudzenie inflacyjne

Wartość pieniądza

Stabilność cen

Stopy procentowe i ich wpływ na rynek

Rada Polityki Pieniężnej

Bank centralny i jego funkcje

7. Oszczędności, inwestycje i system finansowy

Definicje oszczędności i inwestycji w skali makro

Oszczędności prywatne i publiczne

Bodźce do oszczędzania i inwestycji

Nadwyżka budżetowa, deficyt budżetowy i jego skutki

System finansowy, rynki finansowe, instytucje finansowe

Giełda papierów wartościowych, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne

8. Gospodarka otwarta

Handel międzynarodowy, eksport i import

Bilans handlu zagranicznego, nadwyżka handlowa, deficyt handlowy

Bilans płatniczy

Nominalny i realny kurs walutowy

Aprecjacja, deprecjacja

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, inwestycje portfelowe

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - 100% pytania otwarte, problemowe

Skala ocen:

 Od 90% - 5

 Od 80% - 4,5

 Od 70% - 4

 Od 60% - 3,5

 Od 50% - 3

Uwagi:

EC-B1NP/1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)