Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PDW-2:Koszty pracy w przedsiębiorstwie ECB5SP22FA-Z17
Semestr zimowy 2017/2018
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot PDW-2:Koszty pracy w przedsiębiorstwie ECB5SP22FA-Z17
Zajęcia Semestr zimowy 2017/2018 (2017Z) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Prowadzący: Stanisława Sobolewska
Literatura:

1. Furmańska-Maruszak A., Koszty pracy a zatrudnienie. Współczesne koncepcje a rzeczywistośc. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2008 2. Karaszewska H., Koszty pracy a zatrudnienie w Polsce, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 2 3. Kolegowicz K., Kulisa B., Nehring A., Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 2004 4. Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2007 5. Wiktor J., Koszty pracy w przedsiębiorstwie, Warszawa, Studia i Materiały nr 4/1991, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 6. Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013

2. Kodeks Pracy oraz inne ustawy regulujące uprawnienia pracownicze zaliczane do kosztów pracy, m.in. o systemie ubezpieczeń społecznych, o emeryturach pomostowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, u o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy itp. 2. Raporty roczne OECD o kosztach pracy w krajach Unii Europejskiej

3.

Zakres tematów:

Topic 1 Wybrane aspekty teoretyczne badania kosztów pracy, definicje. Składniki kosztów pracy, bezpośrednie i pośrednie, ustawowe i stosowane dobrowolnie

Topic 2 zakres i metodologia badania kosztów prac przez GUS, opartych na zaleceniach Komisji Europejskiej, która rekomenduje gromadzenie danych na temat kosztów pracy w cyklu 4-letnim

Topic 3 Mierniki kosztów pracy: przeciętny miesięczny koszt pracy na jednego zatrudnionego, koszt jednej godziny pracy opłaconej, koszt pracy jednej godziny przepracowanej

Topic 4 Analiza płacowych składników pracy w podziale na działy gospodarki, formy własności, wielkość przedsiębiorstw

Topic 5 Analiza poszczególnych pozapłacowych składników kosztów pracy w Polsce: podstawy prawne, zakres, koszty, znaczenie dla pracowników, znacznie dla polityki społeczno-gospodarczej państwa, przesłanki podejmowania decyzji o dodatkowych wydatkach na rzecz pracowników, struktura czasu pracy

Topic 6 Porównanie składników pracy w Polsce i innych krajach, analiza różnic, wpływ na poziom kosztów pracy. Przestrzenne zróżnicowanie kosztów pracy w Polsce

Topic 7 Ewolucja składników kosztów pracy – przewidywania na przyszłość

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa

Uwagi:

EC-B5SP/1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.