Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Stanisława Sobolewska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik oraz współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Informuję, że w semestrze letnim 2024 konsultacje odbywać się będą w każdą środę w godzinach 19:00 - 20:00 na platformie Microsoft Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMxZTlkOTktOTM3Ny00M2Q3LTk3M2QtMjgxZjg4OTliMmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2266af2b3f-42ee-4778-880c-6d84c98ec5f2%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Stanisława
Nazwisko
Sobolewska
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)