Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse II Finanse UE [FAB4SP04FA-L20] Semestr letni 2019/2020
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Finanse II Finanse UE [FAB4SP04FA-L20]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2020L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:50 - 18:45
sala 225
Vistula University jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Prowadzący: Jolanta Zombirt
Literatura:

Jolanta Zombirt, Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, wydanie trzecie, Difin Warszawa 2011

Katarzyna Żukrowska, Budżet ogólny Unii Europejskiej, studia europejskie, podręcznik akademicki, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2009

bieżące śledzenie stron KE, np.

https://europa.eu/european-union/topics/budget_pl

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-budgetary-system/eu-annual-budget/2019-budget/

Zakres tematów:

1. Historia integracji gospodarczej w Europie

2. Reformy Delorsa jako efekt refleksji po Raporcie Delorsa

3. Budżet UE - historia

4. Budżet UE - struktura wpływów i wydatków

5. Budżet UE - kalkulacja wpływów z tytułu VAT

6.Rozwiązania dotyczące polityki fiskalnej w Traktacie o Unii Europejskiej

7. Pakt Stabilności i Wzrostu

8. Przepisy dotyczące pomocy państwa w kontekście kryzysu finansowego

9. Wpływ kryzysu finansowego na sytuację budżetową niektórych państw członkowskich UE

10. Działania regulacyjne UE po wykryciu kryzysu zadłużeniowego w Grecji

11. Współpraca KE, EBC i MFW w kontekście kryzysu zadłużeniowego

12. Sześciopak (pięć rozporządzeń i dyrektywa)

13. Dwupak

14. Semestr Europejski

15. Europejska Rada Budżetowa

16. Budżet strefy euro?

17. Priorytety budżetu na 2020 r.

18. Kierunki zmian Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 r.

19. BICC (Instrument budżetowy na rzecz konwergencji i konkurencyjności)

20. Europejski Zielony Ład

Metody dydaktyczne:

Wykład + dyskusja

Każdy student przygotowuje prezentację

Dyskusja na temat bieżących wydarzeń odnoszących się do finansów UE wraz z wyjaśnieniem / uzasadnieniem podstawy prawnej. Np. dlaczego Komisja Europejska odrzuciła projekt budżetu Włoch na 2018 r.?

Metody i kryteria oceniania:

Na egzaminie ustnym z reguły jest to jedno pytanie z pytaniami pomocniczym (dwa, trzy)i. Niestety, jeżeli student wykaże brak wiedzy, np. na pytanie o to, skąd Ministerstwo Finansów ma środki w budżecie student odpowie, że z banku centralnego, to już nie będzie dalszych pytań.

Generalnie oceniam umiejętność łączenia teorii z praktyką. Np. jeżeli student odpowie, że chce inwestować w akcje to pytam, czego spodziewa się w zamian i czy zawsze otrzyma dywidendę itd.

Premiuję za tzw. wyobraźnię finansową czyli myślenie przyczynowo – skutkowe.

Najbardziej aktywnych studentów w czasie całego semestru mogę zwolnić z egzaminu. Aktywność rozumiem jako umiejętność wchodzenia w merytoryczną dyskusję w czasie wykładu i umiejętność powiązania bieżących wydarzeń z ich odpowiednim wyjaśnieniem

Uwagi:

FA-B4SP/RAR/2, FA-B4SP/RRF/1, FA-B4SP/RRS/1

FA-B4SP/RAR/2, FA-B4SP/RRF/1, FA-B4SP/RRS/1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)