Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 1 (Zarządzanie) [MNB5NP-S] Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 14

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe 1 (Zarządzanie) [MNB5NP-S]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 14 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Prowadzący: Krzysztof Nowakowski
Literatura:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 1994 r.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe? Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995 r.

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, Wyd. Literackie, Kraków 1999 r.

Węgleńska M., Jak pisać pracę magisterską: poradnik dla studentów, Wyd. Impuls, Kraków 1997 r.

Peter Doyle, 2003, Marketing wartości, Wydawnictwo FELBERG SJA.

Szczepan Figiel (red.), 2010, Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bogumił Czerwiński (red), 2008, Nowe trendy w marketingu dla menedżerów, Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska.

Jean-Jacques Lambin, 2001, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nigel Piercy, 2003, Marketing strategiczna reorientacja firmy, Wydawnictwo FELBERG SJA.

Wojcik Krystyna, 2005, Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Placet.

David Silverman, 2010, Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stefan Nowak, 2007, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krystyna Mazurek-Łopacińska (red.), 2005, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i Ska.

Genowefa Sobczyk (red.), 2008, Współczesny marketing. Trendy działania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Wojciech Popławski, Eulalia Skawińska (red.), 2012, Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Jan Boć, 2003, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited.

Earl Babbie, 2007, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zakres tematów:

Podczas pierwszych spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z pisaniem pracy dyplomowej. Uczestnicy są zapoznawani z specyfiką pisania prac naukowych oraz wymaganiami dotyczącymi opracowań akademickich. Tematami spotkań jest; wybór tematyki prac dyplomowych przez uczestników seminarium, konceptualizacja zagadnienia badawczego – co badać i jakimi metodami - przedstawienie spisu treści, wstępu oraz planów poszczególnych rozdziałów prac dyplomowych. Przykładowymi obszarami badawczymi są: marketing międzynarodowy, zarządzanie relacjami z klientami, zrównoważony rozwój, kultura organizacji pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia ekonomiczna, polityka gospodarcza, zarządzanie międzynarodowe, kultura korporacji azjatyckich.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja wiedzy o zakresie przedmiotowym nauk o organizacji i marketingu, rodzajach i typach firm, cyklu życia organizacji; funkcjach, procesach i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Analiza czynników marketingowych, gospodarczych, studia przypadków, „desk research”.

Metody i kryteria oceniania:

Osoby studiujące powinny potrafić przygotować pracę pisemną dotyczącą zagadnień ze sfery organizacji i zarządzania – z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, również różnorodnych źródeł.

Dodatkowym elementem oceny jest zdolność studenta do dopasowania metody badawczej do charakteru wybranego tematu, tak aby możliwie najlepiej opisać jego specyfikę.

Końcowy wynik zależy od umiejętność prezentowania własnych i cudzych poglądów na temat zjawisk leżących w sferze zainteresowania nauk o organizacji. Przedmiotem ewaluacji jest struktura pracy, zastosowanie teorii w praktyce analizy gospodarczej.

Uwagi:

Naruszanie etycznego wymiaru badań naukowych, związanych z pisaniem prac promocyjnych licencjackich i magisterskich nie będzie tolerowane.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)