Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Krzysztof Nowakowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżury w semestrze zimowym 2023 odbywają się w dniach prowadzenia zajęć online. Poza terminem zajęć spotkanie jest możliwe po uprzednim ustaleniu terminu konsultacji. Dyżury odbywają się od 12.00 do 13.00 od 9 października do 18 lutego 2023 roku z wyłączeniem świąt.

Office hours in the winter semester 2023 take place on the days of online classes. Outside the classes, a meeting is possible after setting a consultation date. Duty hours are from 12.00 to 13.00 from October 9 to February 18, 2023, excluding holidays.

MEETING LINK;
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjgzMTE3OTktMjAxYy00ZjVkLWE2ZTktNDc1ZWFjODc5YTdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%224ffdba98-3874-4288-84af-d035ec36dd6e%22%7d

Zainteresowania

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowym, współpracujący z takimi uczelniami jak; Uniwersytet Warszawski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS. Zainteresowania naukowe: stosunki przemysłowe, marketing, socjologia ekonomiczna, zarządzanie korporacjami międzynarodowymi, w szczególności; koreańskimi, japońskimi i chińskimi.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Krzysztof
Nazwisko
Nowakowski
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)