Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Krzysztof Nowakowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Dyrektor Dziekanatu w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje są w wtorki w godz. od 15.00-16.00 w pok 106, AFiB Vistula. W spotkaniu można uczestniczyć wirtualnie lub osobiście. Nie ma dyżurów w dni świąteczne i w czasie wolnym od zajęć.
Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZkZmIwYmQtODM4NC00Y2JjLWI0YTUtNGY0MjY1ZThjZjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%224ffdba98-3874-4288-84af-d035ec36dd6e%22%7d
Consultations take place every Tuesday from 15.00-16.00 p.m., room: 106, Vistula University. Everyone can attend the meeting virtually or personally. Online consultations take place on the Teams platform. Attention! There is no office hours during holidays.
Please use the link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZkZmIwYmQtODM4NC00Y2JjLWI0YTUtNGY0MjY1ZThjZjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%224ffdba98-3874-4288-84af-d035ec36dd6e%22%7d

Zainteresowania

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowym, współpracujący z takimi uczelniami jak; Uniwersytet Warszawski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS. Zainteresowania naukowe: stosunki przemysłowe, marketing, socjologia ekonomiczna, zarządzanie korporacjami międzynarodowymi, w szczególności; koreańskimi, japońskimi i chińskimi.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Krzysztof
Nazwisko
Nowakowski
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)