Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Kamil Kuśmider

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje/Office hours
Czwartek/Thursday 11.00-12.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTMzMGNjMmQtNmNlMy00NjE3LWE0ZTgtZTQwZGY0ZTdlZGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22aba87c97-da9b-4eb2-a527-fe6b97fe9eca%22%7d

Zainteresowania

Stosunki Międzynarodowe (polityka wewnętrzna i zewnętrzna)
Migracje i polityka migracyjna
Sport i polityka w sporcie
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Media, agenda medialna, historia mediów
Historia (ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej)

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Kamil
Nazwisko
Kuśmider
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)