Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Research seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-SEM-SE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Research seminar
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy: Finance and Accounting 3 sem MA ENG
Management 3 sem. ENG MA
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) -B2 level English

-Basic research skills


Pełny opis: (tylko po angielsku)

-improve critical writing skills

-improve research skills

- acquire a better awareness of and ability to use effectively the discourse patterns of academic English

-structure an academic paper at the macro and micro level.

- think and write more clearly and incisively

Literatura: (tylko po angielsku)

There is no compulsory reading for this course. The lecturer will provide all required course materials

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

W1 The graduate has deepened methodology of studying international relations and modern IT tools useful in analytical and scientific work. Presentation, activity, oral exam IR-K7 – W04

U1 Can independently plan advanced and complex activities necessary in analytical and scientific work and follow them by achieving the planned goals, developing their skills and acquiring new knowledge. Presentation, activity, oral exam IR-K7 – U01

K1 Engage in writing processes that are appropriate for your purposes Presentation, activity, oral exam IR-K7 – K01

IR-K7 - K02

IR-K7 - K04

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

- Regular attendance and activity,

- Presentation of given subjects,

- Participation in debates,

- Oral presentation

- Preparing a poster

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium wspólne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Damski
Prowadzący grup: Davut Aslan, Bartosz Bieliszczuk, Tomoyuki Hashimoto, Nicolas Levi, Krzysztof Nowakowski, Daniel Omotosho, Agnieszka Uflewska, Sylwia Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium wspólne - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Uflewska
Prowadzący grup: Agnieszka Uflewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśniewska
Prowadzący grup: Davut Aslan, Kamil Kuśmider, Sylwia Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuśmider
Prowadzący grup: Przemysław Damski, Kamil Kuśmider, Sylwia Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuśmider
Prowadzący grup: Przemysław Damski, Kamil Kuśmider, Sylwia Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-07-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bartkowiak
Prowadzący grup: Grażyna Bartkowiak, Maryana Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)