Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Krzysztof Kandefer

dr
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Terminy moich dyżurów (semestr zima 2022/2023) to:

wtorek godz. 19.00

Spotkanie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E5ZGJmZmYtYmQ1Ny00YTE2LWI4OTQtOWZlZDM2MDM0N2Zh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2208123954-cc70-40d9-9421-87a8a3d2ea8b%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - Proseminarium ECB5NP001-Z17
2017Z - Proseminarium ECB5SP001-Z17
2017Z - Proseminarium ECM3NP002-Z17
2018Z - PDW2: E- gospodarka ECB5NPEC-PDW2-Z18/MN
2018Z - PDW: E- gospodarka ECB5NPEC-PDW2-Z18
2022L - Demography ECB6SE001EC

Prowadzone przedmioty

Imiona
Krzysztof Krystyn
Nazwisko
Kandefer
Stopnie i tytuły
dr dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)