Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr inż.

Barbara Karlikowska

Profesor Uczelni
Imiona
Barbara
Nazwisko
Karlikowska
Stopnie i tytuły
dr inż. Profesor Uczelni
22 457 23 47

plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżury dziekańskie pełnić będę w / dean's duty will be in::

środa / wednesday-14:45-15:45 teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRlYWYwNjctMzlmMS00MzEwLWIxZjktODE4YWNiNGE3ZjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2236b6074b-98d7-437f-8a73-8df74d2e293c%22%7d

czwartek / thursday- 11-12- Stokłosy 3 pokój/ room 107

Zainteresowania

- przedsiębiorczość
- rachunkowość MSP
- uproszczone formy rozliczania działalności
- Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
- sprawozdawczość niefinansowa
- finanse przedsiębiorstw
- koszty prowadzenia działalności
- formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
- innowacyjność
- biznesplany
- inne związane z biznesem i zarządzaniem nim

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty