Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Barbara Karlikowska

Profesor Uczelni
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżury dziekańskie odbywać się będą w środy w godzinach 11-12.30 pokoju 107 po uprzednim umówieniu godziny przez mail podany niżej oraz w soboty zjazdowe 16.30-17.00.
email: b.karlikowska@vistula.edu.pl

Dean's duty hours will take place on Wednesdays from 11.00 to 12.30 in room 107 after the prior appointment via e-mail below.

email: b.karlikowska@vistula.edu.pl

W sprawach pilnych można również kontaktować się również przez Teams- link poniżej/ You can also contact viaTeams - link below

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRlYWYwNjctMzlmMS00MzEwLWIxZjktODE4YWNiNGE3ZjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2236b6074b-98d7-437f-8a73-8df74d2e293c%22%7d

Zainteresowania

- przedsiębiorczość
- analiza startegiczna
- rachunkowość MSP
- uproszczone formy rozliczania działalności
- Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
- sprawozdawczość niefinansowa
- finanse przedsiębiorstw
- koszty prowadzenia działalności
- formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
- innowacyjność
- biznesplany
- inne związane z biznesem i zarządzaniem nim

Koordynowane przedmioty

2022Z - Proseminar 0000-BSE5-Prosemi
2022Z - Proseminarium 0000-BNP5-Prosemi
2022Z - Proseminarium 0000-BSP5-Prosemi

Prowadzone przedmioty

Imiona
Barbara
Nazwisko
Karlikowska
Stopnie i tytuły
dr inż. Profesor Uczelni
22 457 23 47

plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)