Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr inż.

Barbara Karlikowska

Profesor Uczelni
Imiona
Barbara
Nazwisko
Karlikowska
Stopnie i tytuły
dr inż. Profesor Uczelni
22 457 23 47

plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje:

Środa: 12:30-13:15; czwartek: 12:30-13:30
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRlYWYwNjctMzlmMS00MzEwLWIxZjktODE4YWNiNGE3ZjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2236b6074b-98d7-437f-8a73-8df74d2e293c%22%7d)

Office hours:

Wednesday: 12:30-13:15; Thursday: 12:30-13:30
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRlYWYwNjctMzlmMS00MzEwLWIxZjktODE4YWNiNGE3ZjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2236b6074b-98d7-437f-8a73-8df74d2e293c%22%7d)

Zainteresowania

zainteresowania naukowe

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty