Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Hanna Dziczek-Karlikowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Every 2nd SATURDAY from 11:45 - 12:30, Room 127

MONDAY from 14:30 to 15:40

Microsoft Teams at:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ1MzQ4ZmQtMTljZi00MmIxLTgwNTAtNWNlMmQ1YTkzYmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%227d0fe154-27d3-4615-99bf-600eb67525b7%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Hanna
Nazwisko
Dziczek-Karlikowska
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)