Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Magdalena Rybicka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur w semestrze ZIMA2022

środa 9.30-10.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWZjYWZlNTktYjc5Ny00ZDU2LTkyNzEtYmZiOGU3OTk4YmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22d49437bf-eef5-4c1f-bac5-b268fd22bb47%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Magdalena
Nazwisko
Rybicka
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)