Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Magdalena Rybicka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur w semestrze LATO2022

wtorek 12.10-12.40

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU5MzE0OTEtM2QzYS00NjU3LThiMmUtNjRlMmE5YzQxYzBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22d49437bf-eef5-4c1f-bac5-b268fd22bb47%22%7d

lub po wcześniejszym mailowym ustaleniu

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Magdalena
Nazwisko
Rybicka
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)