Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Davud Aslan

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Prorektor ds. Studenckich w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

During the campus closure period from December 15, 2023, to January 16, 2024, I will be available for online office hours every Wednesday from 9:00 to 10:00.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTAwNjQ5NTktMDI0Yy00YjdmLThkNjItNGFkYzU3MTllOThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%224170012c-e283-45a7-9c11-e55cd4833d9a%22%7d

Zainteresowania

Theories of International Relations
Religion and International Relations
Eastern Europe
Turkish Foriegn Policy

Koordynowane przedmioty

2021L - Negotiations IRB4SE18IR-L18

Prowadzone przedmioty

Imiona
Davud
Nazwisko
Aslan
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)