Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr hab.

Sebastian Płóciennik

Profesor Uczelni
Imiona
Sebastian
Nazwisko
Płóciennik
Stopnie i tytuły
dr hab. Profesor Uczelni
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Czwartek / Thursday, 11.45-12.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTM4OWY4MWEtZTE5Ni00YjhkLTk1ZjAtZjgyYTlmMGI0MDVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22b6464258-8783-43c1-80e0-fcd651e12d30%22%7d

Zainteresowania

Ekonomia polityczna i instytucjonalna, procesy integracji gospodarczej, odmiany kapitalizmu, kapitalizm niemiecki, Unia Europejska; systemy ekonomiczne,

Wykładane przedmioty:
Varietes of Capitalism , Różne typy kapitalizmu

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty