Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB2SP003EC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia I
Jednostka: Kierunek-Ekonomia
Grupy: Ekonomia 2 sem PL ST
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej podstaw mikroekonomii. Szczególne znaczenie ma opanowanie podstawowych pojęć i języka, którym posługuje się ta dziedzina wiedzy, a także zapoznanie się z podejściem analitycznym opartym na modelach. W trakcie zajęć będą omawiane także przykłady i studia przypadków pomocne w zrozumieniu zagadnień teoretycznych.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione zagadnienia popytu i podaży, elastyczność popytu i podaży, decyzje konsumenta i producenta, struktury rynków, w tym doskonała konkurencja, monopol, konkurencja monopolistyczna.

Pełny opis:

W trakcie wykładu omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie: czym jest ekonomia. Podstawowe zasady, modele ekonomiczne.

2. Krzywa możliwości produkcyjnych, koszty alternatywne, obieg w gospodarce

3. Podaż i popyt

4. Elastyczność popytu i podaży

5. Kontrola cen i kwoty ilościowe: interwencja w rynek

6. Podejmowanie decyzji ekonomicznych

7. Konsument - krzywa popytu

8. Nadwyżka konsumenta i producenta

9. Decyzje producenta - krzywa podaży

10. Struktura rynku: monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna

11. Jednostki i rynki: podatki oraz handel międzynarodowy

12. Oligopol i monopol

Literatura:

odstawowa literatura: Krugman, Paul, Wells, Robin, Mikroekonomia, PWN, 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- definiowanie podstawowych pojęć z zakresu mikroekonomii

- opisywanie, w jaki sposób działają rynki i jakie czynniki oddziaływują na nie

- opisywanie, w jaki sposób podejmowane są podstawowe decyzje ekonomiczne

Umiejętności:

- przewidywanie skutków decyzji podejmowanych przez uczestników rynku

- prognozowanie zmian popytu, podaży i elastyczności

- przedstawianie procesów ekonomicznych w formie graficznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (51% - ocena dostateczna)

51-64 dst

65-72 dst +

73-84 db

85-90 db+

91-100 bdb

Podwyższenie oceny jest możliwe w przypadku aktywności studenta w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Płóciennik
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski, Sebastian Płóciennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Płóciennik
Prowadzący grup: Sebastian Płóciennik, Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)