Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Marta Gotz

Profesor Uczelni
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Prorektor ds. Nauki w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Teams Wednesdays 10.00-12.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJiNTFkMDktOGQ3Yi00ZWFhLTg5MjctOTFjZWJhZTkxYWMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2205f9d0e2-fd54-4f1a-ac61-eb7eea4e9464%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Marta Anna
Nazwisko
Gotz
Stopnie i tytuły
dr hab. Profesor Uczelni
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)