Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż. arch.

Anna Stefańska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Thursdays 16.50-17.35
TEAMS LINK:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aed61ee25786c4f0dafd4b008b3567bc8%40thread.tacv2/1602193453524?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22f12efbea-6ca2-438e-a16b-33cdba0fec32%22%7d

Koordynowane przedmioty

2018L - Fizyka budowli ARI8NP16AR-L18
2019Z - Geohazards CEI7SE15CE-Z19

Prowadzone przedmioty

Imiona
Anna
Nazwisko
Stefańska
Stopnie i tytuły
dr inż. arch.
adres email jest ukryty
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)