Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Agnieszka Legucka

Profesor Uczelni
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

„Dyżur w semestrze Lato 2023”.

poniedziałek: godzina 19.00 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUxODEzYTctODE5Yy00YzJmLTk4ZWYtMzk5MWY4YTIyOWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2260507631-3756-4185-a995-3505117620e0%22%7d

consultations

Mondays at 7 pm.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUxODEzYTctODE5Yy00YzJmLTk4ZWYtMzk5MWY4YTIyOWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2260507631-3756-4185-a995-3505117620e0%22%7d

Zainteresowania

polityką zagraniczną i wewnętrzną Rosji,
kwestiami bezpieczeństwa i konfliktów na obszarze wschodniego sąsiedztwa UE, relacje UE-Rosja i NATO-Rosja,
rosyjską dezinformacją i zagrożeniami hybrydowymi.
Bezpieczeństwo b. ZSRR/Ukraina/Białoruś/Kaukaz Południowy i relacje międzynarodowe

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Agnieszka
Nazwisko
Legucka
Stopnie i tytuły
dr hab. Profesor Uczelni
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)