Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Piotr Wiench

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur w semestrze ZIMA21/Office hours in semester WINTER21
Czwartki/Thursdays 18:45-20:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJiNGM4NDUtNDdhZi00ODcyLTg5ZDMtNGEzYmVlYzJkNzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22cf23f38d-67a6-46de-b641-724d3810243f%22%7d

Koordynowane przedmioty

2019L - Sociology IRB2SE18IR-L18
2019L - Sociology JOB4SE09MN-L19

Prowadzone przedmioty

Imiona
Piotr
Nazwisko
Wiench
Stopnie i tytuły
dr
adres email jest ukryty
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)