Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Carlo Comanducci

Imiona
Carlo
Nazwisko
Comanducci
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Monday 15:00 - 16:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI2ZDVmNzItMWUxMS00MGJiLTk5YmQtM2E3MjU3YjhhMTRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2264ba474f-532d-43e1-bbe1-dfe2c9e25a4f%22%7d

Sunday 15:00 - 16:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY2NWYzMDQtNzgyNi00Y2ZjLWJkY2ItYjQwMjNhZjBiNGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2264ba474f-532d-43e1-bbe1-dfe2c9e25a4f%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty