Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Anna Sabat

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur w semestrze zima 2023

Consultations during winter: every two weeks from 06.10.2023; Fridays:1400-1500.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdiMjE4MmMtNjg4Yy00ZGYxLTg2MTYtZmNjNzVhYzIxNjk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22deff24bb-2089-4400-8c8e-f71e680378b2%22%2c%22Oid%22%3a%227707d8af-a47a-41ca-b5ae-84f808cdb71d%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Anna
Nazwisko
Sabat
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)