Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Joanna Jaworska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w każdy piątek, od godz. 19:00 do 20:00,
platforma TEAMS.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWUzOTYwMzgtYjM0Mi00NjlhLWFiYmYtNTQ0NzczZDlmNWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%220e696ae8-f542-4904-b798-8682f561e0f0%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Joanna
Nazwisko
Jaworska
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)