Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium lic. 1 Finanse i rachunkowść S-FAB5SP01
Seminarium (S) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

1.Definicje finansów przedsiębiorstw, rola finansów przedsiębiorstw w gospodarce narodowej , cele działalności przedsiębiorstw w sferze finansowej źródła kapitału w przedsiębiorstwie , kapitał własny, kapitały obce , źródła pochodzenia, podział zysku, rodzaje przedsiębiorstw, podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej , pojęcia ważne dla finansów przedsiębiorstwa 2. Pojęcie dźwigni operacyjnej i finansowej, metody pomiaru dźwigni finansowej Ryzyko w decyzjach finansowych a uzyskiwane dochody Zarządzanie ryzykiem, podstawy regulacyjne restrukturyzacji przedsiębiorstw, KSH , Prawo upadłościowe i naprawcze 3.Stopa zwrotu oczekiwana przez inwestorów a koszt kapitału w przedsiębiorstwie Żródła finansowania przedsiębiorstwa, Koszt kapitału obcego i własnego Model wyceny aktywów kapitałowych, współczynnik ryzyka beta Åšredni ważony koszt kapitału.

Strategie finansowania majątku kapitał obrotowy netto, strategie kapitału obrotowego , cykl operacyjny i konwersji gotówki , czynniki wpływające na wzrost i spadek kapitału obrotowego netto , zapotrzebowanie na kapitał pracujący badanie kondycji sektora przedsiębiorstw analizy ekonomiczno -finansowe (

4. Zarządzanie finansami poprzez politykę amortyzacji, badanie kondycji sektora przedsiębiorstw , pojęcia do wyjaśnienia w finansach przedsiębiorstwa,

Zarządzanie środkami pieniężnymi, modele optymalizacji gotówki Baumola i Millera Orra Zarządzanie zapasami modele optymalizacji zapasów Zarządzanie należnościami w firmie

5. Struktura kapitału a wartość firmy teorie struktury kapitału, korzyści podatkowe a ryzyko, Model Modiglianiego i Millera - Orra, Model Millera teoria kosztów bankructwa teoria hierarchii źródeł finansowania teoria sygnalizacji Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa: operacyjne i finansowe oraz walutowe w transakcjach zagranicznych, metody ograniczania ryzyka poprzez zarządzanie finansami 6.Ã…ęródła finansowania obcego , uwarunkowania rozwoju finansowego , informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw , umiędzynarodowienia firm , innowacyjności , upadłości firm

Planowanie w przedsiębiorstwie Decyzje inwestycyjne szacowanie przyszłych operacyjnych przepływów pieniężnych , Prezentacje- pojęcia do wyjaśnienia w finansach przedsiębiorstwa, Strategie przedsiębiorstw a finanse

Wskaźniki oceny efektywności inwestycji, zaktualizowana wartość netto, prosta stopa zwrotu , okres zwrotu , wewnętrzna stopa zwrotu

Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

1. Ustawa Prawo działalności gospodarczej , Kodeks spółek handlowych , Prawo upadłościowe i naprawcze- zapoznanie z zapisami ustawowymi i zmianami 2. Zadania na dźwignię finansową i kapitał pracujący oraz średni ważony koszt kapitału23. Zadania z analizy finansowej powtórzenie i nowe podejście 4. Dyskusja n.t innowacyjności polskich przedsiębiorstw i prezentacje studentów5. Prezentacja artykułu i recenzji z Harvard Business Review n.t. finansów przedsiębiorstw 6. Planowanie w działalności przedsiębiorstwa , przykład 7. Zadania na próg rentowności 8. Zastosowanie modeli zarządzania zapasami model ABC , Wilsona , XYZ9. Sprawdzian z podstaw regulacyjnych finansów przedsiębiorstw i restrukturyzacji finansowej 10. Sprawdzian z analizy ekonomiczno finansowej i progu rentowności11. Zastosowanie metod wyceny przedsiębiorstwa i oceny efektywności inwestycji 12. Sprawdzian z metod wyceny i oceny efektywności inwestycji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Juliusz Kotyński 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ryszard Michalski 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosław Bojańczyk 2/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Gasińska 0/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Zombirt 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)