Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy finansów i rachunkowosci MNB2NP16FA-L18
Wykład (W) Semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Literatura:

1. Finanse przedsiębiorstwa (podręcznik), M. Bojańczyk, SGH Warszawa 2012

2. Kompendium wiedzy o rachunkowości, S. Sobolewska, wyd. Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa, 2017

3. Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego i ubezpieczeń, E. Jarocka, wyd. Difin, Warszawa 200

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstwa

W2. Znajomość podstawowych sposobów finansowania działalności przedsiębiorstwa

Umiejętności:

U1. Umiejętność wstępnej oceny sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa

U2. Student potrafi ustalić wynik finansowy przedsiębiorstwa

Kompetencje społeczne:

K1. Student potrafi rejestrować zdarzenia gospodarcze i wyciągać prawidłowe wnioski

K2. Student potrafi dokonywać analizy progu rentowności

Metody i kryteria oceniania:

egzamin połówkowy - 30%

egzamin końcowy - 70%

Zakres tematów:

1. Pojęcie, funkcje i zakres finansów

a) pojecie finansów i ich podział:

- finanse publiczne i prywatne

- funkcje finansów

- klasyfikacja zjawisk finansowych

2. System finansowy państwa i jego ogniwa:

- system budżetowy

- system bankowy

- system finansowy ubezpieczeń

- system finansowy przedsiębiorstw

- system finansowy ludności

3. Finansowanie działalności przedsiębiorstw:

- kapitały własne

- kapitały obce

4. Rola rachunkowości w przedsiębiorstwie:

- definicja i typologia rachunkowości

- zakres podmiotowy rachunkowości wg prawa bilansowego

- przedmiot rachunkowości

- funkcje i zasady rachunkowości

5. Charakterystyka bilansu:

- definicja i układ bilansu

- charakterystyka aktywów

- charakterystyka pasywów

6. Proces rejestracji zdarzeń gospodarczych:

- pojęcie operacji (zdarzenia) gospodarczego

- rodzaje operacji gospodarczych

- dokumentacja operacji gospodarczych

7. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych:

- pojecie konta bilansowego

- zasady funkcjonowania kont aktywów i pasywów

- zasady księgowania na kontach analitycznych

8. Zasady funkcjonowania kont rynkowych

- ewidencja przychodów

- ewidencja kosztów

- sporządzenie rachunku wyników

9. Analiza progu rentowności

- próg rentowności w produkcji jedno asortymentowej

- próg rentowności w produkcji wieloasortymentowej

10. Planowanie i controlling w przedsiębiorstwie

Metody dydaktyczne:

prezentacje, case study

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Stanisława Sobolewska 63/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Orzechowska 66/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.