Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Corporate Finance and Accounting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB3SE13FA-Z18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Corporate Finance and Accounting
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The main objective of the lecture and classes is to introduce students to different aspects of corporate finance and financial accounting.

Pełny opis:

1. The concept of corporate finance and financial management

2. Sources of financing of the business entities

3. Types of risk in the enterprise in different areas of business activity

4. Functions of Accounting , Definition and range of financial accounting . Regulations of Accounting (IAS/IFRS)

5. Risk and income:

- Return rate and cost of capital

- Cost of capital in various forms of financing

- Average weighted cost of capital

6. Company's working capital:

- Structure and working capital cycle

- Cash management

- Policy of receivables and liabilities of the company

7. Fixed assets and their recording recognition:

- Structure of fixed assets

- Recording of fixed assets’ transactions

8. Current assets and their recording recognition:

- Structure of current assets

- Recording of current assets’ transactions

9. Settlements accounting:

- Classification of the settlements

- Recording and valuation of receivables

10. Capitals, funds, provisions - classification and recording

11. Liabilities - classification and recording

12. Financial statements and its elements, preparing and examination of financial statements - The Income Statement, Balance sheet, Cash flow,

Literatura:

M.Bojańczyk, Corporate Accounting in the Unstable World,AFiB Vistula, Warsaw 2017

Selected accounting standards: (International Accounting Standards

International Financial Reporting Standards)

„Accounting for Business Studies” by Aneirin Sion Owen; Manchester Metropolitan University;

M.Bojańczyk, Managers and owners on the capital market, crisis in company management, Warsaw School of Economics, 2010

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE:

1. Student knows the methods of financing, setting up and running a business and understands the importance of effective organization, financing, keeping business records, accounting, reporting and conducting analysis of financial data as well as the principles of industrial property protection and copyright

2. Graduate has the basic knowledge about economic sciences, in particular economics, finance and management, as well as their place in the system of sciences and relations to other sciences

3. Student has the basic knowledge about contemporary theories of finance science and the existing relationships between them as well as analysis methods used in finance, including sources of information

Metody i kryteria oceniania:

Final exam 90%

Activity during the class 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Jasurbek Babaev, Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)