Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstw z elementami rachunkowości finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB3SP13FA-Z18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw z elementami rachunkowości finansowej
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie mechanizmów kształtujących

decyzje finansowe przedsiębiorstw w różnych obszarach jego działalności.

Celem kolejnym jest zapoznanie studentów z rachunkowością jako

międzynarodowym językiem biznesu. Zrozumienie terminologii i sposobów

wyceny aktywów i pasywów, sporządzenie sprawozdań finansowych i ich

analiza. Zrozumienie istoty instrumentów rachunkowości finansowej,

stosowanie tych instrumentów w rozwiązywaniu różnych problemów

decyzyjnych.

Pełny opis:

1. Pojęcie finansów przedsiębiorstwa i zarządzania finansami

2. Źródła finansowania podmiotów gospodarczych

3. Rodzaje ryzyka w przedsiębiorstwie w poszczególnych obszarach

działalności

4. Ryzyko a dochód:

-Stopa zwrotu a koszt kapitału

-Koszt kapitału przy różnych formach finansowania

-Średnio ważony koszt kapitału

5. Kapitał obrotowy firmy:

-Struktura i cykl kapitału obrotowego

-Zarządzanie środkami pieniężnymi

-Polityka należności i zobowiązań firmy

6. Istota, zakres i funkcje rachunkowości finansowej:

-Pojęcie rachunkowości finansowej

-Zakres współczesnej rachunkowości finansowej

-Funkcje rachunkowości finansowej

7. Aktywa trwałe i ich ewidencyjne ujęcie:

-Struktura aktywów trwałych

-Ewidencja aktywów trwałych

8. Aktywa obrotowe i ich ewidencyjne ujęcie:

-Struktura aktywów obrotowych

-Ewidencja aktywów obrotowych

9. Rozrachunki i ich księgowe ujęcie:

-Istota i klasyfikacja rozrachunków

-Wycena rozrachunków

-Ewidencja rozrachunków

10. Kapitały, fundusze, rezerwy i ich ewidencyjne ujęcie:

-Istota i klasyfikacja kapitałów

-Istota i klasyfikacja rezerw

-Ewidencja kapitałów funduszy i rezerw

11. Sprawozdawczość finansowa jednostki gospodarczej:

-Elementy sprawozdania finansowego

-Sporządzanie sprawozdań finansowych

-Badanie sprawozdań finansowych

Literatura:

1. 1. M. Bojańczyk, „Finanse Przedsiębiorstw”, SGH, Warszawa 2017r.

2. A.Cicha, „Zbiór zadań i pytań z rachunkowości” Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Warszawa 2011

. St. Sobolewska, „Kompendium wiedzy o rachunkowości”, wyd. Oficyna

wydawnicza warszawskiej szkoły zarządzania, Warszawa 2017r.

Efekty uczenia się:

Student będzie posiadał rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności ekonomii, finansów i zarządzania i ich miejsca w systemie nauk i relacji do innych nauk

Student posiada zaawansowaną znajomość współczesnych teorii i metod zarządzania oraz występujących między nimi zależności

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w czasie zajęć - 20 %

Egzamin końcowy - 80 %

Możliwe otrzymanie dodatkowych punktów za case study

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Marta Czupryńska-Kociszewska, Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)