Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PDW2:Przestępstwa i manipulacje księgowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNM3SP03-PDW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PDW2:Przestępstwa i manipulacje księgowe
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy: Zarządzanie 3 sem. PL ST mgr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1.Wymogi stawiane wobec ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych wg. MSSF, US GAAP i Ustawy o Rachunkowości.

2.Trójkąt oszustwa

3. Oszustwo księgowe a przestępstwo księgowe

4. Przyczyny oszustw księgowych

5. Pojęcie kreatywnej rachunkowości

6. Kreatywna rachunkowość, a oszustwo księgowe

7. Kreatywna rachunkowość a rachunkowość agresywna

8. Motywy przestępstw i nadużyć

9. Techniki oszustw księgowych

10. Manipulacje w obszarze kosztów

11. Manipulacje w obszarze przychodów

12.Manipulacje w obszarze pozycji bilansowych

13.Studium przypadku Xerox/KPMG

14.Studium przypadku Enron audytor Arthur Andersen

15. Studium przypadku WorldCom audytor Arthur Andersen,

16. Studium przypadków amerykańskich banków inwestycyjnych w latach 2006-2009

16. Ustawa Sarbanes-Oxley (SOX Act.) , Dyrektywy UE 36

17. Rola audytorów w wykrywaniu przestępstw księgowych po roku 2000

Studium przypadków

Literatura:

1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,

2.Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa

3.Wąsowski W. (2005), Kreatywna rachunkowość – fałszowanie sprawozdań finansowych, Difn, Warszawa

4.Literatura opisująca przypadki nadużyć i oszustw finansowych i księgowych (w zależności od wybranego do analizy przypadku),

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny końcowej:

• Prezentacja przypadku skandalu finansowego opisujące genezę i użyte mechanizmy finansowo księgowe – 80%

• zaliczenie końcowe (test – pytania zamknięte) – 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)