Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy konsumpcji w czasie wolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRM2NP17TR-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy konsumpcji w czasie wolnym
Jednostka: Kierunek-TiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

C1.Kształtowanie umiejętności analitycznego i krytycznego spojrzenia na zjawisko czasu wolnego.

C2.Zaznajomienie studenta z problematyką organizacji czasu wolnego.

C3 Przygotowanie studenta do umiejętnego i wartościowego planowania i spędzania czasu wolnego.


Skrócony opis:

1. Konsumpcja a konsumpcjonizm. Perspektywa postrzegania czasu a postawa wobec spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym

2.Zdrowy styl życia wśród młodzieży akademickiej

3.Ciało i ubiór jako przedmiot konsumpcji. Płeć a style użytkowania mediów społecznościowych w czasie wolnym

4. Czas wolny w perspektywie rozwoju nowoczesnych technologii

5.Interesujący smak czasu wolnego, czyli przykłady współczesnych zainteresowań i zachowań konsumentów w obrębie sztuki kulinarnej

6. Konsumpcja w społeczeństwie polskim. Formy spędzania czasu wolnego wspierające pseudo samorealizację

człowieka

7. Moda w XX wieku i moda współczesna – emancypacja kobiet i mężczyzn

8.Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego Jako forma przeciwdziałania ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży

9. Cechy charakterystyczne społeczeństwa konsumpcyjnego, nowa moralność konsumencka

Pełny opis:

Nagłe zmiany zewnętrzne, ograniczenia w handlu oraz ekonomiczne i społeczne skutki pandemii wpłynęły na zachowania konsumentów. Zostali oni postawieni przed koniecznością rewizji kryteriów zakupu produktów, zmiany kanału zakupu i sposobu dostawy. W wolnym czasie wzrosła też konsumpcja treści w mediach społecznościowych i w Internecie.

Z jednej strony sytuacja ta wymusiła nowe wzorce zachowań, z drugiej strony znacząco przyspieszyła pewne trendy w handlu, które rozwijały się już w ostatnim czasie. Branża handlowa, która zmaga się z ekonomicznymi skutkami bieżącego kryzysu, będzie musiała elastycznie dostosowywać się do zachodzących zmian.

Literatura:

1.A.Stuła(red.)Wybrane zagadnienia turystyki i rekreacji w badaniach naukowych, Studia i Monografie, Opole, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2015.2. J. Mokras-Grabowska, Czas wolny w dobie postmodernizmu, [w:] Folia Touristica, nr34 2015; http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/13884.3. M. Kwilecka(red.) Bezpośrednie funkcje rekreacji, Wyd. AlmaMer, Warszawa 2006

1. J. Kędzior, M. Wawrzak Chodaczek (red.) Czas wolny w różnych jego aspektach, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.2. R. Winiarski (red.)Rekreacja i czas wolny, Wyd. Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2011.3. F. Bylok, „Mcturysta” we współczesnym świecie, Marketing i Rynek, R. 22, nr 11, 2015.4. A. Karczewska, A Woman and a Man at Work and at Home -the Views of Younger Generation, [w:] New Trends in Management in the 21st Century. Cross Atlantic Perspective, Czestochowa, Proceedings. June 12-13, 2014.

Metody i kryteria oceniania:

80 % - zaliczenie pisemne

20% Postawa na zajęciach

wykonanie prezentacji ppt

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Koskowski
Prowadzący grup: Michał Koskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kalecińska
Prowadzący grup: Joanna Kalecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Mazur
Prowadzący grup: Adam Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Mazur
Prowadzący grup: Adam Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Tryb prowadzenia:

wykład

Wymagania (lista przedmiotów):

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

C1.Kształtowanie umiejętności analitycznego i krytycznego spojrzenia na zjawisko czasu wolnego.

C2.Zaznajomienie studenta z problematyką organizacji czasu wolnego.

C3 Przygotowanie studenta do umiejętnego i wartościowego planowania i spędzania czasu wolnego.

Pełny opis:

1. Konsumpcja a konsumpcjonizm. Perspektywa postrzegania czasu a postawa wobec spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym

2.Zdrowy styl życia wśród młodzieży akademickiej

3.Ciało i ubiór jako przedmiot konsumpcji. Płeć a style użytkowania mediów społecznościowych w czasie wolnym

4. Czas wolny w perspektywie rozwoju nowoczesnych technologii

5.Interesujący smak czasu wolnego, czyli przykłady współczesnych zainteresowań i zachowań konsumentów w obrębie sztuki kulinarnej

6. Konsumpcja w społeczeństwie polskim. Formy spędzania czasu wolnego wspierające pseudo samorealizację

człowieka

7. Moda w XX wieku i moda współczesna – emancypacja kobiet i mężczyzn –

8.Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego Jako forma przeciwdziałania ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży

9. Cechy charakterystyczne społeczeństwa konsumpcyjnego, nowa moralność konsumencka

Literatura:

1.A.Stuła(red.)Wybrane zagadnienia turystyki i rekreacji w badaniach naukowych, Studia i Monografie, Opole, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2015.2. J. Mokras-Grabowska, Czas wolny w dobie postmodernizmu, [w:] Folia Touristica, nr34 2015; http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/13884.3. M. Kwilecka(red.) Bezpośrednie funkcje rekreacji, Wyd. AlmaMer, Warszawa 2006

1. J. Kędzior, M. Wawrzak Chodaczek (red.) Czas wolny w różnych jego aspektach, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.2. R. Winiarski (red.)Rekreacja i czas wolny, Wyd. Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2011.3. F. Bylok, „Mcturysta” we współczesnym świecie, Marketing i Rynek, R. 22, nr 11, 2015.4. A. Karczewska, A Woman and a Man at Work and at Home -the Views of Younger Generation, [w:] New Trends in Management in the 21st Century. Cross Atlantic Perspective, Czestochowa, Proceedings. June 12-13, 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)