Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr hab.

Adam Mazur

Profesor Uczelni
Imiona
Adam prof.
Nazwisko
Mazur
Stopnie i tytuły
dr hab. Profesor Uczelni
adres email jest ukryty
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżury odbywają się online poprzez platformę Microsoft teems:
link na czwartki:09.15-10.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhmNmJkNDEtOTZiMy00NGYwLTgyOGMtY2EwMmQ3Y2U4Yzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2264c364af-4932-4d80-9658-b76f8373004b%22%7d
link na niedziele:10.00-10.45
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNmMjZjNGItNzdhNC00ODYzLTkwOTAtZjc3ODhiZTIwZDdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2264c364af-4932-4d80-9658-b76f8373004b%22%7d

Zainteresowania

Socjologia turystyki i edukacja międzykulturowa, wpływ aktywności turystycznej na rozwój i funkcjonowanie człowieka jako jednostki oraz jako element środowiska przyrodniczo- i społeczno-kulturalnego, zagadnienia dotyczące zjawisk i procesów psychicznych związanych z?turystyką jako źródłem przemian społecznych w określonych środowiskach, a także psychologicznego funkcjonowania grupy turystycznej i znaczenia turystyki intencjonalnej, główne problemy turystyki religijnej i pielgrzymkowej w Polsce i na Świecie.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty