Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Accounting - Accounting in business

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB2SE01FA-L19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to Accounting - Accounting in business
Jednostka: Kierunek-Ekonomia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

The main objective of the lecture is to introduce knowledge and understanding of the business and it’s environment and the influence this has on how organizations are structured and on the role of the accounting and other key business functions in contributing to the effective and ethical management and development of an organization and It’s people and their interaction with technology, data and information system.

Pełny opis:

1.Business organization structure, governance and management

2. Key environmental influences and constraints on business and accounting

3. Constraints on business and accounting. History and role of accounting in business

4. The Nature and Functions of Accounting

Specific functions of accounting and internal financial control

The Record-keeping Function

Classifying and Summarizing Transactions

Accounting and Decision Making

5. Accounting and the forms of Business Enterprises

6. The Primary Users of Accounting Information.

7. Accountants its role as providers of accounting Information.

8. The Setting of Accounting Standards.

9. Accounting concepts and conventions inherent in accounting Information .

10. Financial Statements and Their Elements

- The Balance Sheet

- The Income Statement

- The retained Earnings Statement

- The Statement of Changes in Financial Position

11. Measuring and recording income statement transactions:

- revenues and expenses

- gain and losses

- net income

- dividends

12. Recording balance sheet transactions:

- debit and credit rules

- journal entries

- recording of transactions

Literatura:

Papers of F1 ACCA exam – Accountant in Business,

“Corporate Accounting in the unstable world” Mirosław Bojańczyk

ABiF Vistula /Warsaw 2017

M.Bojańczyk, Managers and owners on the capital market, crisis in company management, Warsaw School of Economics, 2010

„Accounting for Business Studies” by Aneirin Sion Owen; Manchester Metropolitan University;

Efekty uczenia się:

Graduate has the basic knowledge about economic sciences, in particular economics, finance and management, as well as their place in the system of sciences and relations to other sciences

Student has the basic knowledge about contemporary theories of finance science and the existing relationships between them as well as analysis methods used in finance, including sources of information

Student knows the methods of financing, setting up and running a business and understands the importance of effective organization, financing, keeping business records, accounting, reporting and conducting analysis of financial data as well as the principles of industrial property protection and copyright

Metody i kryteria oceniania:

Final Exam - 90 %

Activity during class 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium wspólne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium wspólne - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)