Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to finance and accounting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB2SE14FA-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to finance and accounting
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Założenia (opisowo):

The main objective of the lecture is to introduce students to basic aspects of financial accounting and its rules, to teach students how to prepare balance sheet, income statement, cash-flow report, how to record typical accounting transactions. During the course students will learn how to understand and interpret financial statements data, calculate financial ratios and operational/financial leverage.

Pełny opis:

1. The Nature and Functions of Accounting

- The Record-keeping Function

- Classifying and Summarizing Transactions

- Accounting and Decision Making

2. Accounting and the forms of Business Enterprises

3. The Primary Users of Accounting Information.

4. Accountants its role as providers of accounting Information.

5. The Setting of Accounting Standards.

6. Accounting concepts and conventions inherent in accounting Information .

7. Financial Statements and Their Elements

- The Balance Sheet

- The Income Statement

- The retained Earnings Statement

- The Statement of Changes in Financial Position

8. Measuring and recording income statement transactions:

- revenues and expenses

- gain and losses

- net income

- dividends

9. Recording balance sheet transactions:

- debit and credit rules

- journal entries

- recording of transactions

10. Interpreting financial statements’ data;

11. Fixed vs variable costs; direct vs indirect costs,

12. Financial ratios

a/ liquidity ratios

b/ profitability ratios

c/ activity ratios

d/ other ratios

13. Operating leverage definition, and calculation.

Literatura:

“Corporate Accounting in the unstable world” Mirosław Bojańczyk

ABiF Vistula /Warsaw 2017 ;

„Accounting for Business Studies” by Aneirin Sion Owen; Manchester Metropolitan University;

M.Bojańczyk, Managers and owners on the capital market, crisis in company management, Warsaw School of Economics, 2010;

Other teaching materials: Papers of F1 ACCA exam – Accountant in Bussiness,

Efekty uczenia się:

1. Graduate has the basic knowledge about economic sciences, in particular economics, finance and management, as well as their place in the system of sciences and relations to other sciences;

2. Student has the basic knowledge about contemporary theories of finance science and the existing relationships between them as well as analysis methods used in finance, including sources of information;

3. Student knows the methods of financing, setting up and running a business and understands the importance of effective organization, financing, keeping business records, accounting, reporting and conducting analysis of financial data as well as the principles of industrial property protection and copyright.

Metody i kryteria oceniania:

Final Exam - 90 %

Activity during classes 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bojańczyk
Prowadzący grup: Mirosław Bojańczyk, Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Jasurbek Babaev, Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Jasurbek Babaev, Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)