Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Dariusz Malinowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

semestr letni 2021\2022:

czwartek: 12.00 - 12.30 (studia stacjonarne)

niedziele zjazdowe: 10.00 - 10.30 (studia niestacjonarne)

link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRiMWZlY2UtZThkMy00NmNmLTlhNDUtZWY3ZTNiODM4MTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%22b593a27a-60c6-4644-b229-d2334cca68be%22%7d

Koordynowane przedmioty

2018L - Mikroekonomia I ECB2SP15EC-L18-w
2018Z - Mikroekonomia FAB3SP21EC-Z18
2019L - Mikroekonomia I ECB2SP15EC-L18-w
2019L - Mikroekonomia I FAB2SP01EC-L19-w
2020L - Mikroekonomia I ECB2SP15EC-L18-w
2020L - Mikroekonomia I FAB2SP01EC-L19-w
2020Z - Makroekonomia I ECB3NP01EC-Z20-w
2020Z - Makroekonomia I FAB3NP01FA-Z20-w

Prowadzone przedmioty

Imiona
Dariusz
Nazwisko
Malinowski
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)