Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Dariusz Malinowski

Imiona
Dariusz
Nazwisko
Malinowski
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

semestr letni 2020\2021:

soboty, 14.00 - 14.45

link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM3NWQxMGUtOTYwNi00MzYyLTkxYWEtZmI0NWY3NjkzOTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%22b593a27a-60c6-4644-b229-d2334cca68be%22%7d

Koordynowane przedmioty

2018L - Mikroekonomia I ECB2SP15EC-L18-w
2018Z - Mikroekonomia FAB3SP21EC-Z18
2019L - Mikroekonomia I ECB2SP15EC-L18-w
2019L - Mikroekonomia I FAB2SP01EC-L19-w
2020L - Mikroekonomia I FAB2SP01EC-L19-w
2020L - Mikroekonomia I ECB2SP15EC-L18-w
2020Z - Makroekonomia I FAB3NP01FA-Z20-w
2020Z - Makroekonomia I ECB3NP01EC-Z20-w

Prowadzone przedmioty