Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Grażyna Bartkowiak

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Wtorek 18.50-19 50
Tuesday 18.50-1950
My Dear Students, (especially my diploma and masters Students),

Consultations every Wednesday 16:30-17:30:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQwMDk2NmEtYTA4My00MDI4LWEzYjYtMmJiMGFmYzlkNWRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22465d4980-efce-4ff2-ad10-f0b91b87e46a%22%7d
Best regards

Grażyna Bartkowiak

Zainteresowania

psychologia pracy i organizacji zarządzanie zsobami ludzkimi, zarządzanie kapitałem ludzkim

Koordynowane przedmioty

2017Z - Psychologia TRB3SP20MN-Z17
2017Z - Psychology TRB3SE18MN-Z17
2018Z - Psychologia TRB3NP20MN-Z17

Prowadzone przedmioty

Imiona
Grażyna
Nazwisko
Bartkowiak
Stopnie i tytuły
dr hab.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)