Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Anna Pawlak

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Dyrektor Programu Kształcenia - Ekonomia/Finanse i rachunkowość w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Moje konsultacje odbywają się w czwartki od godz. 10:00, pod poniższym linkiem w aplikacji Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU3ODE1MmQtZDI5Yy00MGFkLTk1NDktNDAyMjIyMmJkNjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%226847703a-176d-4447-8ab7-1d6760f4c2c6%22%7d
Proszę o informację o chęci dołączenia do spotkania najpóźniej dzień wcześniej.

My office hours take place on Thursdays starting at 10:00 am. I am available at the below link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU3ODE1MmQtZDI5Yy00MGFkLTk1NDktNDAyMjIyMmJkNjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%226847703a-176d-4447-8ab7-1d6760f4c2c6%22%7d
Please, let me know one day before that you would like to arrange a meeting with me.

Zainteresowania

bankowość, ubezpieczenia, rynek finansowy, rachunkowość zarządcza, CSR

Koordynowane przedmioty

2019L - Banking FAB4SE12FA-L18
2019L - Bankowość FAB4NP11FA-L18
2019L - Bankowość FAB4SP11FA-L18
2020L - Banking FAB4SE12FA-L18
2020L - Bankowość FAB4SP11FA-L18
2023L - Banking FAB4SE005FA

Prowadzone przedmioty

Imiona
Anna
Nazwisko
Pawlak
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)