Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Sylwia Winiarska

Imiona
Sylwia
Nazwisko
Winiarska
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

In the incoming academic year 2021/2022, my office hours will be set as follows:

On Mondays 10:30-11:30 on the link below:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBhY2Y2ZWEtYzNkOS00ZjhiLWEzOGQtZGUxMjI4MmIyMTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%224ae4645a-20fe-444d-bd3b-0cefc998dfe9%22%7d

On Wednesdays 11:00-12:00 on the link below:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFiMzBiMjYtNTU2Zi00NGUzLTk2NDMtMGFmMzk4YTNiYjNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%224ae4645a-20fe-444d-bd3b-0cefc998dfe9%22%7d

Zainteresowania

zarządzanie globalne
międzynarodowy system bezpieczeństwa
zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym
współczesne konflikty regionalne i międzynarodowe
socjologia konfliktów
organizacje międzynarodowe

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty