Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Witold Witowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Adiunkt oraz współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

DYŻUR semestr LATO 2023:
czwartek 19:30 - 20:30, MS Teams, link poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY1MWEzMDQtOTExNS00MTFmLWJkYWQtNWMyZDZhNDkwZDg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22426c288c-8db1-4f08-8392-4f2f49fbf628%22%7d

DYŻUR semestr ZIMA 2023
poniedziałek 20:00 - 21:30 MS Teams, link poniżej:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk4YjBhM2QtNmY2MC00MzgwLWE0NTktZDZiNTMwZmQ2YWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22426c288c-8db1-4f08-8392-4f2f49fbf628%22%7d

DYŻUR semestr LATO 2024

poniedziałek 20:00 do 21:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTg2M2I5ZWYtOWY4Yi00NTc2LTk4NTItOTUzOTExNWY5OGVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22426c288c-8db1-4f08-8392-4f2f49fbf628%22%7d

Koordynowane przedmioty

2020Z - Makroekonomia FAB3SP01FA-Z20-w
2021L - Mikroekonomia I ECB2SP15EC-L18-w

Prowadzone przedmioty

Imiona
Witold
Nazwisko
Witowski
Stopnie i tytuły
dr inż.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)