Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi [TRB6SP12MN-L18] Semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zarządzanie zasobami ludzkimi [TRB6SP12MN-L18]
Zajęcia: Semestr letni 2018/2019 [2019L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 12:30 - 14:25
sala 214
Vistula University jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Prowadzący: Agnieszka Knap-Stefaniuk
Strona domowa grupy: http://usosweb.vistula.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=TRB6SP12MN-L18
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

2.Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008

3.Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, 2008

4.Korach R., Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika, Onepress, Gliwice 2014

5.Sidor – Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

6.Andrzejczak A., Projektowanie i organizacja szkoleń, PWE, Warszawa 2013

7.Woźniak J., Ocenianie efektów szkolenia, czyli metody i problemy ewaluacji, GWP, Gdańsk 2012

8.Kopertyńska M. W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2009

9.Potocki A. , Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2008

10.Haman W., Gut J., Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010

Literatura uzupełniająca:

1.Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2007

2.Sidor – Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

3.Wacławska P., Jak dobrać bezbłędnych pracowników, Wolters Kluwer Polska, 2008

4.Januszkiewicz K., Rozwój zawodowy pracownika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

5.Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników - Wskazówki dla menedżerów. Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2007

6.R. Karaś, Teorie motywacji w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003

7.Cz. Sikorski, Motywacja, jako wymiana - modele relacji między pracownikami a organizacją, Difin, Warszawa 2004

8.Borkowska S. (red.) Motywować skutecznie, IPiSS, Warszawa 2004

9.Balawajder K., Konflikty interpersonalne: analiza psychologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004

10.Hartley P., Komunikacja w grupie, Zysk i S-ka, Poznań 2000

Zakres tematów:

1.Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej firmie. Modele zarządzania ludźmi w organizacji.

2.Planowanie zasobów ludzkich. Rekrutacja i selekcja pracowników.

3.Ocenianie pracowników. Przeprowadzanie rozmów oceniających.

4.Rozwój zasobów ludzkich. Szkolenia pracowników - ocena efektywności.

5.Motywowanie pracowników. Wybrane koncepcje motywacji.

6.Komunikacja we współczesnej organizacji. Konflikty organizacyjne.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje/Case studies/Testy/Prace grupowe - dyskusje grupowe/Elementy wykładu konwersatoryjnego

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania [zaliczenie]:

1. Prace cząstkowe (prace indywidualne, prace grupowe); rozwiązywanie testów; analiza case studies; aktywność na zajęciach - 40% oceny.

2. Zaliczenie końcowe (forma ustna) - 60% oceny.

Uwagi:

TR-B6SP/TOO/4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)