Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Agnieszka Knap-Stefaniuk

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

*Dyżur (konsultacje) w semestrze zima 2023 - poniedziałek [godz. 16.00-16.45]
*Consultations in the winter semester 2023 - Monday [16.00-16.45]

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJlYTM2MjMtN2MyNS00YzJkLTk0MDMtNTE3NmY0YmNhZjhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a72733-67c8-48d8-a53d-b081f64deba6%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - Proseminar MNB5SE001-Z17
2017Z - Proseminar MNM3SE001-Z17
2019Z - Proseminar MNB5SE04MN-Z19
2019Z - Proseminar PWM3SE01WB-Z19
2020L - HR Management ECN4SE03MN-L20
2020L - Proseminar MNM3SE01MN-L20
2020Z - Proseminar ECB5SE02EC-Z20-w
2020Z - Proseminar FAB5SE02FA-Z20-w
2020Z - Proseminar FAM2SE03FA-w
2020Z - Proseminar IRB5SE01MN-Z20-w
2020Z - Proseminar IRM3SE001-Z17
2020Z - Proseminar JOB5SE001JO-w
2020Z - Proseminar MNB5SE02MN-Z20-w
2021Z - Proseminar 0000-BSE5-Prosemi
2021Z - Proseminar 0000-MSE3-Prosemi

Prowadzone przedmioty

Imiona
Agnieszka
Nazwisko
Knap-Stefaniuk
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)