Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Zdzisław Rapacki

Imiona
Zdzisław
Nazwisko
Rapacki
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Office hours 2021/2022 Summer / Dyżur semestr letni 2021/2022

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdlYTMxNDMtN2I0Yy00N2MxLTk2NGUtMzBhNGIwMjIwMzdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%220e66d8be-b5dc-4455-910a-19b56ad9c10b%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty