Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Zdzisław Rapacki

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Office hours/Konsultacje; Academic Year/Rok akademicki 2023/23 ; winter semester/semstr zimowy: Wednesday/ środa 16.00 - 17.00 Restaurant /restauracja and/i on line:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJmNWIwNjQtMGM0MS00ZTg5LTlmOGItNTMyZDhiMmVmZmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%220e66d8be-b5dc-4455-910a-19b56ad9c10b%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Zdzisław
Nazwisko
Rapacki
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)