Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab. inż.

Krzysztof Dasiewicz

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Wszystkich studentów zainteresowanych konsultacjami proszę o kontakt mailowy (k.dasiewicz@vistula.edu.pl), po czym ustalimy spotkanie zdalne poprzez MS TEAMS, standardowo konsultacje na 30 minut przed wykładem.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIyZWIwOTEtNDNiMi00NjczLWJhZjItOGRjMzIwMWRhOWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22ad58cb83-eddd-4382-99a5-5688d9af2327%22%7d

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe: aspekty technologiczne, zdrowotne i ekonomiczne przetwarzania surowców zwierzęcych, techniki wizyjne w ocenie jakości mięsa

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)