Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ZIP: Komunikacja 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB2SP004MN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ZIP: Komunikacja 2
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Założenia (opisowo):

Zajęcia oparte na pracy własnej studentów - studiach przypadków opracowanych indywidualnie lub w grupach.

Skrócony opis:

Przedmiot konwersatoryjny będący kontynuacją zajęć z Komunikacji. Zajęcia oparte na omawianiu modeli komunikacji społecznej i masowej w studiach przypadków wybranych i przygotowanych przez studentów.

Pełny opis:

Przedmiot konwersatoryjny będący kontynuacją zajęć z Komunikacji. Zajęcia oparte na omawianiu modeli komunikacji społecznej i masowej w studiach przypadków wybranych i przygotowanych przez studentów.

Zakres materiału:

Podstawowe teorie komunikowania społecznego

Wybrane modele komunikacji.

Pojęcie kompetencji komunikacyjnej;

Typy komunikowania (komunikowanie informacyjne i perswazyjne

Metody i techniki komunikacji.

Komunikowanie masowe; techniki perswazyjne w komunikowaniu masowym.

Literatura:

Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka (red. M. Filiciak, G. Ptaszek). 2009. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. (wybrane teksty)

Mattew Mc Kay, Martha Davis, Patric Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się” GWP, Gdańsk 2002

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004

Giffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

1. wybrane, podstawowe teorie i modele komunikowania społecznego i masowego.

2. podstawową teorię dotyczącą rodzajów, typów, technik komunikacji społecznej i masowej.

3. podstawowe cechy komunikacji masowej, politycznej, komunikacji w organizacjach i komunikowania publicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie na zajęciach podlega:

1. przygotowanie wystąpienia na temat wybranego przypadku strategii komunikacyjnej organizacji, marki bądź osoby publicznej. Wystąpienie w czasie zajęć: ocena od 2 do 5, praca wyłącznie pisemna (bez prezentacji na zajęciach): ocena 2-3

2. aktywność na zajęciach: możliwość podniesienia końcowej oceny o 0,5 stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogna Gudowska
Prowadzący grup: Bogna Gudowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogna Gudowska
Prowadzący grup: Bogna Gudowska, Anna Rękawek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

Konwersatorium

Tryb prowadzenia:

Zajęcia oparte na pracy własnej studentów - studiach przypadków opracowanych indywidualnie lub w grupach.

Skrócony opis:

Przedmiot konwersatoryjny będący kontynuacją zajęć z Komunikacji. Zajęcia oparte na omawianiu modeli komunikacji społecznej i masowej w studiach przypadków wybranych i przygotowanych przez studentów.

Pełny opis:

Przedmiot konwersatoryjny będący kontynuacją zajęć z Komunikacji. Zajęcia oparte na omawianiu modeli komunikacji społecznej i masowej w studiach przypadków wybranych i przygotowanych przez studentów.

Zakres materiału:

Podstawowe teorie komunikowania społecznego

Wybrane modele komunikacji.

Pojęcie kompetencji komunikacyjnej;

Typy komunikowania (komunikowanie informacyjne i perswazyjne

Metody i techniki komunikacji.

Komunikowanie masowe; techniki perswazyjne w komunikowaniu masowym.

Literatura:

Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka (red. M. Filiciak, G. Ptaszek). 2009. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. (wybrane teksty)

Mattew Mc Kay, Martha Davis, Patric Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się” GWP, Gdańsk 2002

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004

Giffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-07-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rękawek
Prowadzący grup: Bogna Gudowska, Anna Rękawek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)