Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. dr hab.

Elżbieta Biernacka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje dla studentów poniedziałki 12:00 - 13:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY0NTBiOTUtNjJkYy00NDAzLWE0ZjctYjJhZjFkMGQ2NTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22b57756ba-3e42-46dc-9471-085c77bcea33%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Elżbieta
Nazwisko
Biernacka
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
adres email jest ukryty
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)