Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Anna Wiśniewska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych/Dyrektor Programu Kształcenia - Zarządzanie w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur

czwartek 9.00-10.00 w pokoju 107

środa on-line 08.30 - 10.00 teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQ5ZWExYTYtNzU2NS00NjNlLWJlYTQtZTkzMzVlYTY5NWU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%223491c4b9-ae82-4377-9b80-ab5580770bf5%22%7d

sobota 09.00-10.30 pok. 107 zjazd licencjacki.

Zainteresowania

1. Systemy motywacyjne

2. Ocena pracowników

3. Mobbing

4. Zarządzanie wiekiem

5. Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem

6. Etyka w zarządzaniu

7. Biznesplan w procesie tworzenia przedsiębiorstwa

8. Propozycje własne studentów w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwem

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Anna dr
Nazwisko
Wiśniewska
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)