Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Anna Wiśniewska

Imiona
Anna
Nazwisko
Wiśniewska
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżury Teams
poniedziałek 12.00-13.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBjZjE1ZmYtYTUwZS00NjY3LTk2YWEtZGVmMGE4ZTg1Y2E1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%223491c4b9-ae82-4377-9b80-ab5580770bf5%22%7d

czwartek 08.00-09.00 teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IxZjZmMTYtZmE2Zi00ZGNhLTk4ZmItMTczMWNlZTA4ZTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%223491c4b9-ae82-4377-9b80-ab5580770bf5%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty