Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Anna Wiśniewska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych/Dyrektor Programu Kształcenia - Zarządzanie w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje semestr lato 2024 zaczynają się od 28 lutego 2024
pok. 106 poniedziałek 09.00-10.00 0 po wcześniejszym umówieniu się.
MS Teams (po mailowym umówieniu się) środa 10.00-11.00 UWAGA 29 dyżur 8.00-9.00
sobota w dniu zjazdu pok. 106 9.30-10.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQzNDkyYmUtMmMwOC00OWUwLTlkNGMtZDFkM2VmOWI4YmJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%223491c4b9-ae82-4377-9b80-ab5580770bf5%22%7d

Zainteresowania

1. Systemy motywacyjne
2. Ocena pracowników
3. Mobbing
4. Zarządzanie wiekiem
5. Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem
6. Etyka w zarządzaniu
7. Biznesplan w procesie tworzenia przedsiębiorstwa
8. Propozycje własne studentów w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwem

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Anna
Nazwisko
Wiśniewska
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)