Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Anna Wiśniewska

Imiona
Anna
Nazwisko
Wiśniewska
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych/Dyrektor Programu Kształcenia - Zarządzanie w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżury:
Poniedziałek 9.00-10.00 Teams i pok. 107
link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBmMTM1ZGYtZjkxYS00MGUwLWI4YmQtYzhlZDA5Zjk1N2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%223491c4b9-ae82-4377-9b80-ab5580770bf5%22%7d

czwartek 9.00-10.00 pok 107/ teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2Y2VhNGQtNmYxMy00MjEzLWJhZTEtYmE5NDI5OTMzMzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%223491c4b9-ae82-4377-9b80-ab5580770bf5%22%7d

sobota zjazd MGR 8.00-10.00 Teams,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY1Njk5YzItZmQwMy00ODgyLTgwMzUtNmIwNWQ4NjNiY2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%223491c4b9-ae82-4377-9b80-ab5580770bf5%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty