Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Małgorzata Gogolewska-Tośka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Dziekan Wydziału Humanistycznego Filia Pułtusk; Dyrektor Programu Kształcenia - Pedagogika w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

czwartek: 9:00 - 14:00wtorek: 17:00-18:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBiMmY0NjEtZjg5Mi00ODNhLTllYjEtNzhhNjE1ZjY2OWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%226a86a57b-47aa-42bf-a43c-da9a545bcb55%22%7d

sobota (w terminach zajęć): 9,30 - 11,00

Zainteresowania

Edukacja regionalna i międzykulturowa
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Kompetencje zawodowe nauczycieli
Reformy szkolnictwa powszechnego 1919-2009
Ocena opisowa
Wychowanie i rozwój dziecka
Gry i zabawy dydaktyczne
Metody nauczania - organizacja procesu dydaktyczno -wychowawczego

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Małgorzata
Nazwisko
Gogolewska-Tośka
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)