Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Mariusz Jaworski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Wszystkich studentów zainteresowanych konsultacjami proszę o kontakt mailowy. All students interested in consultations please contact me by email.
Spotkanie na platformie MS Teams/ A meeting via Ms Teams.
Każdy wtorek 10.30-11.30/ Every Tuesday 10.30am - 11.30am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFjYzFjNDQtYjY4Zi00YjU0LTlhODYtZmY0OWY1ZTk4Mzhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%227bf3d4f0-1359-4a1d-aa12-c4352323ac11%22%7d

Koordynowane przedmioty

2023Z - Proseminar DIB5SE004DI

Prowadzone przedmioty

Imiona
Mariusz
Nazwisko
Jaworski
Stopnie i tytuły
dr hab.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)