Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DIB5NP02-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 1
Jednostka: Kierunek-Dietetyka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

do wyboru
obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi przy realizacji pracy licencjackiej, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia podbudowy literaturowej oraz pracy własnej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi przy realizacji pracy licencjackiej, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia podbudowy literaturowej oraz pracy własnej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej.

Literatura:

1. Regulamin procesu dyplomowania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie

2. Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik Grupa Szkół Vistula

Wojciechowska, Renata. Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa, 2010.

Jura Józef, 2007. Praca dyplomowa - technika pisania,

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa

Polałska Aurelia, 2012. Praca dyplomowa nauką i sztuką. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia.

Kozioł, Leszek.Muszyłski, Zenon: Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów, 2008

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące praw autorskichZna problematykę badawczą w zakresie dyscypliny naukowej związanej z podjętym obszarem opracowaniaZna podstawowe pojęcia i problemy związane z podjętym tematem pracyPosiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o dane źródłowe i działania własneInterpretuje dane liczbowe związane z podjętym kierunkiem studiów, tworzy wykresy, tabele pozwalające na właściwą interpretację danychPosiada umiejętność prezentowania w formie ustnej

wyników własnych działał i przemyśleł

Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane z przygotowaniem pracy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia seminarium dokonuje osoba koordynująca przedmiot na podstawie ocen wystawionych przez promotorów. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie do kołca semestru zimowego co najmniej połowy pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosława Adamus, Sylwia Biegańska-Hensoldt, Katarzyna Błaszczyk, Natalia Czech, Ewa Gondek, Józef Grochowicz, Natalia Grzebisz-Zatońska, Sylwia Gudej, Mariusz Jaworski, Dorota Nowak, Agnieszka Sulich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosława Adamus, Sylwia Biegańska-Hensoldt, Natalia Czech, Ewa Gondek, Józef Grochowicz, Natalia Grzebisz-Zatońska, Sylwia Gudej, Mariusz Jaworski, Krzysztof Krygier, Dorota Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nowak
Prowadzący grup: Natalia Czech, Ewa Gondek, Natalia Grzebisz-Zatońska, Sylwia Gudej, Elżbieta Hać-Szymańczuk, Ewelina Hallmann, Mariusz Jaworski, Dorota Nowak, Katarzyna Ring-Andrzejczuk, Agnieszka Sulich, Michał Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Błaszczyk, Agnieszka Sulich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)